TN-5305 - Kompaktné switche pre železničné aplikácie ... viac
13.08.2015
MAMMO TREN-D´ 2014 ... viac
06.06.2014
EIZO RadiForce RX340 ... viac
04.03.2014
EIZO RadiForce GX240 ... viac
04.03.2014
EIZO RadiForce GX540 ... viac
04.03.2014
RadiForce LX600W ... viac
06.02.2014
RadiForce GX340 - DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ S LED PODSVIETENÍM ... viac
15.08.2012
EIZO LX470W-Kontrolné náhľady obrazových dát ... viac
31.01.2011
CF-H1 - tablet pre zdravotníkov ... viac
15.10.2010
EIZO predstavuje celosvetovo prvý LCD monitor ... viac
15.10.2010
EIZO rozšírilo existujúcu ponuku klinických náhľadových monitorov ... viac
15.10.2010

MAMMO TREN-D´ 2014

Rádiologická klinika s.r.o.

GUTTA Slovakia s.r.o.

a

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva

Slovenská rádiologická spoločnosť SLS 

Sekcia mamárnej diagnostiky

V á s p o z ý v a j ú

na X. Medzinárodnú vedeckú konferenciu mamológov

„ MAMMO TREN-D´ 2014 “

konanú pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti

SLS a v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne

20. 6. 2014 v  aule FŠT TnUAD

TRENČÍN, Záblatie


Program MAMMO TREN-D´ 2014

Pozvánka a prihláška na MAMMO TREN-D´ 2014

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.