SPONZORSKÝ PROGRAM AKTÍVNA ŠKOLA 2014 ... viac
12.06.2014
Video tutoriály pre ovládanie sofvéru Flow!Works ... viac
20.11.2013
Interaktívne riešenie COMBI FIX 2 BASIC ... viac
06.11.2013
Špeciálna celoročná akcia - COMBI FIX 2013 ... viac
08.04.2013
NEC interaktívny modul - riešenie, ktoré vám pomôže ... viac
19.03.2012
STABIL TRIO riešenie, ktoré je výnimočné ... viac
05.03.2012
Stolové vizualizéry ponúkajú pokročilý spôsob interaktívnej výučby ... viac
29.11.2010
NEC 3D STARTER KIT ZADARMO ... viac
15.10.2010
Jazykové laboratória = zábava so zmysluplným cieľom ... viac
15.10.2010
All inclusive - Riešenia pre každú školu ... viac
15.10.2010

Jazykové laboratória = zábava so zmysluplným cieľom

Najmodernejšia technika v podobe ovládacieho pultu, dataprojektoru, počítača, pracovných stolov so slúchadlami - to všetko okrem iného, umožňuje učiteľom pracovať modernými metódami a zaujímavými technikami. Vyučovanie cudzích jazykov sa stáva pre žiakov zábavou so zmysluplným cieľom. Žiaci môžu medzi sebou konverzovať v skupinách i vo dvojiciach, následne majú možnosť počuť svoj samostatne pripravený dialóg. Ich dialóg môže učiteľ nahrať. Môžu vidieť pomocou DVD prehrávača krátky učebný film, súčasne vidieť k nemu text, či vypracovať cvičenia na interaktívnej tabuli , pričom učiteľ kontroluje a ovláda stav ich študentských jednotiek na diaľku. To sú len niektoré z mnohých možností, ktoré jazykové laboratórium ponúka.

Je veľa možností ako vyučovanie spestriť, ale len niektoré z nich sú pre dnešného žiaka motiváciou. Naša spoločnosť vám jednu z nich ponúka prostredníctvom digitálneho jazykového laboratória Optimas, ktoré disponuje technológiou schopnou prenosu audio a video zdrojov v reálnom čase a vo vysokej kvalite pomocou počítačovej LAN siete.

... ak už máte počítačovú učebňu, stačí si zaobstarať len kvalitný systém Optimas pozostávajúci z ľahko ovládateľného softvéru Roycan, zariadenia na prenos a konverziu signálu, slúchadiel a komunikačných zariadení pre študentov a učiteľa

... ďalšou možnosťou je kompletné zriadenie digitálneho jazykového laboratória Optimas spolu s novou výpočtovou technikou.

K dispozícií sú 3 verzie systému jazykového laboratória Optimas: Basic, Štandard, Premium, ktoré sa od seba odlišujú len na základe sprístupnených programových funkcií. Zmena z verzie BASIC na verzie STANDARD alebo PREMIUM spočíva len v aktualizácií programu. Hardvérové vybavenie jazykového laboratória zostáva pôvodné.

 

 

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.