Interaktívne tabule

Didaktická technika

Interaktívne tabule a technológie určené pre základné, stredné a vysoké školy významným spôsobom inovujú vyučovací proces. Informačné technológie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Našou snahou je premeniť vaše klasické učebne na učebne 21. storočia, v ktorých bude prebiehať výučba pomocou nových a moderných informačno-komunikačných technológií. Takéto výučbové prostredie je zaujímavé pre študentov a motivujúce pre učiteľov.

Interaktívne tabule sú vďaka svojmu dotykovému povrchu v podstate druhom dotykového displeja. Dotykmi svojich rúk o tabuľu komunikujete s počítačom podobne ako je tomu u mobilných telefónov. Veľkou výhodou je možnosť (za pomoci príslušného softvéru) celý vyučovací deň uložiť so všetkými poznámkami, námietkami a pripomienkami a kedykoľvek si ich znova prezrieť a rozanalyzovať.

Používanie interaktívnej tabule je možné len v prepojení s dataprojektorom a PC alebo notebookom. Tento systém umožňuje:

  • interakciu s akýmkoľvek PC programom, ktorý je spustený v pripojenom počítači, vrátane internetového prehliadača alebo aj PC programov chránených proti kopírovaniu,
  • používanie PC programov pre ukladanie poznámok, úpravy alebo doplnenia obsahu premietaného na interaktívnu tabuľu,
  • ovládanie počítača („klikanie“ a preťahovanie myšou), označovanie a s použitím špeciálneho PC programu dokonca aj rozpoznávanie písaného textu a jeho prevod na text zobrazujúci sa priamo v textovom editore (Word,  Open Office… ). S týmto pojmom je spojených viacero technológií pracujúcich odlišným spôsobom.

Dataprojektor, ktorý sa má použiť na prácu s interaktívnou tabuľou, musí byť špeciálne konštruovaný pre takúto prácu. My ponúkame k interaktívnym tabuliam iba projektory na to určené. Ide o projektory s krátkou (65 – 75 cm), respektíve ultrakrátkou (8 – 29 cm) projekčnou vzdialenosťou a samozrejme technológiou 3LCD. Pri použití takéhoto projektora nemusíte stáť  k tabuli, alebo premietaciemu plátnu bokom a nehrozí vám tvorba žiadnych tieňov. V našej ponuke dataprojektorov nájdete zariadenia špičkových výrobcov, z ktorých Epson je tvorcom technológie 3LCD a od roku 2001 jednotkou na svetovom trhu.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník