Diagnostické monitory

Špeciálne monitory

LCD monitory pre PACS systémy

Tak, ako sa zvyšuje odborná zdatnosť rádiológov, aj výrobcovia prístrojov pre rádiológov sa snažia o produkciu stále dokonalejších a spoľahlivejších zariadení, ktoré by im ich náročnú prácu uľahčili. SOFOS, a. s. ponúka produkty výrobcu EIZO NANAO Corp., svetovej jednotky vo vývoji vysoko kvalitných a spoľahlivých LCD monitorov pre diagnostiku, ktorý neustále vylepšuje a zdokonaľuje technológie LCD. Výsledkom ich snaženia sú monitory k najmodernejším PACS systémom s vysokým rozlíšením od 1MP – 8 MP, špeciálne určené pre vyhodnocovanie digitálnych diagnostických obrázkov v odboroch CT, MRI, NM/PET, kardiológií atď.

Systém označený akronymom PACS musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • zobrazovanie sprístupnených snímok v súlade s normou STN EN 12052 (DICOM),
 • zobrazenie pre diagnostiku a popisovanie (rádiológia, nukleárna medicína a obdobné disciplíny) spĺňa nasledujúce podmienky:
  • pre digitálnu mamografiu sa vyžaduje čiernobiely/“grey-scale“ CE certifikovaný rádiologický bezchybný/“error-free“ monitor s rozlíšením minimálne 5Mpix,
  • pre digitálnu rádografiu/ skiagrafiu pľúc a skeletu sa vyžaduje čiernobiely/“gray-scale“ CE certifikovaný rádiologický monitor s rozlíšením minimálne 3 Mpix,
  • pre ostatnú digitálnu rádiografiu/ skiagrafiu sa vyžaduje čiernobiely/“grey-scale“ CE certifikovaný rádiologický monitor s rozlíšením minimálne 2Mpix,
  • pre diagnostiku z ostatných modalít sa vyžaduje farebný alebo čiernobiely monitor (podľa potreby) CE certifikovaný rádiologický monitor s rozlíšením minimálne 1,3Mpix, pričom SRS odporúča minimálne rozlíšenie 2Mpix,
 • pre klinickú, konziliárnu a ambulantnú vizualizáciu sa vyžaduje zobrazovacie zariadenie (monitor, panel, projektor a pod.) s CE certifikáciou pre dané medicínske účely.

Riešenia EIZO

RadiForce DICOM kalibrovateľné monitory sú navrhnuté tak, aby boli vysoko univerzálne. Sú dodávané vo všetkých požadovaných rozlíšeniach a konfiguráciách, poskytujú čistú a nemennú kvalitu zobrazenia snímok.

Vlastnosti ovplyvňujúce výber vhodného LCD monitora

Zobrazenie sa líši v závislosti od tónov čiernobielej škály

V modernom medicínskom prostredí digitalizovaných snímok sú snímky zobrazované kdekoľvek v rámci nemocničnej dátovej siete. Monitory majú čiernobielu škálu, ktorej charakteristika môže byť odlišná dokonca aj pri rovnakých modeloch. Z tohto dôvodu je nutné používať unifikovaný štandard pre správne zobrazenie medicínskych snímok. Na to slúži štandard DICOM 14 ako štandard pre nastavenie charakteristiky čiernobielej škály, ktorý zaručuje kvalitu a nemennosť zobrazovaných snímok.

Nároky na kvalitu zobrazovania pre Medicínske LCD monitory

Snímky s DICOM 14 štandardom, ktoré sú zobrazované na bežných monitoroch, neponúkajú čistú reprodukciu jemných odtieňov sivej, zhodné zobrazenie medzi viacerými monitormi, alebo stálosť reprodukcie nezávislé od času.

Medicínske LCD monitory RadiForce sú v súlade so štandardom DICOM 14

Pri zobrazovaní medicínskych snímok je dôležité, aby ste pracovali s monitormi poskytujúcimi čistú reprodukciu jemných odtieňov sivej, zhodné zobrazenie medzi viacerými monitormi a stálosť reprodukcie nezávislé od času. Čiernobiela škála pre medicínske monitory RadiForce je nastavená už priamo vo fabrike. A navyše je možné ich kalibrovať podľa DICOM 14 štandardu pre zabezpečenie stálosti kvality zobrazovania.

Rozsah informácií na medicínskej snímke

Rozsah informácií na medicínskej snímke sa líši v závislosti od modality, ktorá vytvára snímku. Pri inštalácii LCD monitorov v nemocniciach je dôležité brať do úvahy „množstvo informácií“ medicínskych snímok, ktoré má zobrazovať LCD monitor. Napríklad, 1MP LCD monitor môže zobraziť 4 rezy CT s rozsahom informácií 512 x 512 pixelov, 2MP LCD monitor zobrazuje 6 rezov, 3MP až 12 rezov bez straty množstva informácií.

Naproti tomu CR hrudníka, ktorý má rozsah informácií 1750 x 2150 pixelov, môže byť zobrazovaný len čiastočne pomocou 1 alebo 2MP LCD monitora. V prípade, ak je nevyhnutné zobraziť celú snímku, snímka musí byť zmenšená, čo spôsobí stratu informácií na snímke. Použitím 3MP LCD monitora je snímka zobrazená komplexne bez zmenšenia a bez akejkoľvek straty kvality zobrazenia.

RadiForce a výber optimálneho zdravotníckeho monitora

Je dôležité vybrať si taký LCD monitor, ktorý je „ušitý“ pre zobrazovanie medicínskych snímok. V rade RadiForce si môžete vybrať optimálny LCD monitor, ktorý uspokojí vaše nároky kladené na rozsah informácií, ktoré majú byť zobrazované.

LCD monitory pre digitálnu mamografiu

V oblasti digitálnej mamografie ponúkame LCD monitory výrobcu EIZO. Vďaka mimoriadnej kvalite obrazu, špičkovým technológiám, prvotriednym panelom s možnosťou zobrazenia širokej škály odtieňov sivej, vysokému rozlíšeniu až 5MP a vynikajúcemu komfortu používateľa spĺňajú LCD monitory EIZO všetky špecifické nároky mamografie a zabezpečujú prvotriednu starostlivosť o pacienta.

Vlastnosti, ktoré by mal spĺňať kvalitný LCD monitora pre digitálnu mamografiu

 • kvalitný LCD panel s dostatočne vysokým rozlíšením pre mamografiu – 3-5MP,
 • dostatočná rozlišovacia schopnosť jasových odtieňov (schopnosť zobrazenia dostatočného počtu odtieňov sivej) a zabezpečenie jej rovnomernej gradácie podľa DICOM-part.14,
 • stabilné a dlhodobo stále parametre,
 • softwarové nástroje, ktoré zabezpečujú jednoduchú kontrolu a protokolovanie požiadaviek parametrov podľa príslušných noriem,
 • certifikácia podľa smerníc EU 93/42/EEC o bezpečnosti, elektromagnetickom rušení a ďalej súlad podľa štandardu DICOM (EN 12052), ktorý definuje komunikačné protokoly medzi jednotlivými lekárskymi zariadeniami a ďalšie dôležité parametre (priebeh jasovej gama krivky),
 • ďalšie štandardy: MDD/CE (EN60601-1, EN60601-1-2), UL2601-1, CSA C22.2 No.601.1, FCC-B, FDA510(K), TUV/GM

Detekcia detailnej kalcifikácie a tkaniva vyžaduje presné a korektné zobrazovanie každého jedného pixela. Vysoko-výkonné monitory EIZO určené pre zobrazovanie mamografických snímok poskytujú vysokú vernosť reprodukcie s možnosťou voľby lesklého a anti-reflexného panelu podľa prostredia, v ktorom sa budú používať.

Vysoké rozlíšenie zobrazujúce správne odtiene sivej
Pri výbere LCD monitora je dôležité brať do úvahy „množstvo informácií“, ktoré poskytujú zobrazované snímky.
Informačný rozsah digitálnej mamografickej snímky by mal presahovať 5 miliónov pixelov. V prípade, ak takúto snímku zobrazuje LCD monitor s nižším rozlíšením, budú detailné informácie, tvoriace mozaiku, zobrazené ako tiene čiernobielej. S rozlíšením 2048 x 2560 alebo 5,24 miliónov pixelov sa tento efekt minimalizuje a mozaika sa stáva prijateľnou pre zobrazenie reálnosti tkanív a kalcifikácie v rámci mamografických snímok.

Vysoká ostrosť a sýtosť farieb
Pre potreby analýzy snímok prsníka sa vyžaduje, aby boli tieto dve vlastnosti LCD monitora na vysokej úrovni pre čo najvernejšie zobrazenie tkanivových štruktúr.

Multi – čiernobiela škála
Pre detekciu malých tumorov, ktoré sa zobrazujú ako jemné odchýlky „hustoty“, musí LCD monitor upraviť zobrazovanie extrémne jemných rozdielov v tieňovaní.

Ostrosť snímky
Pre detekciu tkanív a kalcifikácie sa vyžaduje dokonalá ostrosť vonkajších obrysov zobrazovanej snímky.

Rovnomernosť jasu
Pre správne zobrazenia najjemnejších rozdielov a odchýlok je nevyhnutná uniformita jasu na celej obrazovke LCD monitora.

Softvér pre ovládanie kvality zobrazenia a DICOM 14
Pre jednotné zobrazenie snímok na viacerých LCD monitoroch sa vyžaduje, aby LCD monitory boli v súlade so štandardom DICOM 14, ktorý upravuje charakteristiku čiernobielej škály pomocou kalibrácie.

Jednoduché ovládanie kvality zobrazenia
Charakteristika kvality zobrazenia sa postupne mení v závislosti od času. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť stálosť zobrazenia, na LCD monitore musí byť možné ovládať kvalitu zobrazenia.

 

Spoločnosť SOFOS, a. s. vám aktuálne ponúka nasledujúce monochromatické diagnostické monitory a farebné diagnostické monitory od spoločnosti EIZO. K vybraným monitorom odporúčame, aby ste si prezreli aj aktuálnu ponuku grafických kariet od spoločnosti EIZO.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník