IT bezpečnosť

Služby

Komplexná IT bezpečnostná stratégia je rozhodujúcou zložkou úspechu každého podnikania. Bez nej je organizácia otvorená veľkému množstvu bezpečnostných rizík. Prostredníctvom našich bezpečnostných IT služieb pokrývame všetky relevantné aspekty digitálnej a objektovej bezpečnosti. Ide najmä o vybudovanie komplexného plánu IT bezpečnosti, ktorý zahŕňa počítačovú bezpečnosť, ochranu mobilných zariadení, zálohovanie do cloudového prostredia i obnovu dát a v neposlednom rade fyzickú a objektovú bezpečnosť.

E-mail Security

  • e-mailové útoky
  • utajenie kritických brán pre zasielanie správ
  • prikrytie e-mailových serverov

Naše zabezpečenie e-mailu a kontinuity práce v cloude úspešne blokuje viac než 99% spamu, malwaru, vírusov, červov, phishingových útokov, spywaru, ransomwaru a podvodných e-mailov, ktoré tak udržíme mimo vašu sieť. Zabezpečenie e-mailov znamená celkovú lepšiu bezpečnosť pre vaše podnikanie.

Patching & Endpoint Protection

Dokážeme udržať vaše systémy v nepretržite aktuálnom stave a funkčné pravidelným Patch Managmentom. Zabezpečíme vaše servery a pracovné stanice, aby boli odolné proti vonkajším ohrozeniam, zlepšíme bezpečnosť IT a produktivitu užívateľov prostredníctvom ochrany koncových zariadení.

IT Security Assessments

Strategické testovanie a hodnotenie sú nevyhnutné na identifikáciu nedostatkov, zraniteľností a ďalších oblastí pre zlepšenie bezpečnosti. SOFOS, a. s. poskytuje celý rad služieb na posudzovanie bezpečnosti IT, ako sú penetračné testy a hodnotenie zraniteľností, ktoré vám pomôžu zistiť, kde sú medzery v bezpečnosti.

Advanced Security

Naša sada pokročilých bezpečnostných služieb znamená ďalší krok k zvýšeniu bezpečnosti vášho IT prostredia. Ponúkame špecializovaný tím odborníkov, ktorí sú spôsobilí zvýšiť bezpečnosť vášho IT prostredia. Zabezpečujeme komplexné bezpečnostné riešenia, zahŕňajúce fyzickú a objektovú bezpečnosť, školenie užívateľov o tom, ako bezpečne pracovať s citlivými údajmi.

Vulnerability Management

SOFOS, a. s. poskytuje službu ochrany vášho IT proti bezpečnostným útokom. Dokážeme nepretržite monitorovať váš IT systém s cieľom odhaliť zraniteľné miesta. V prípade, že je také zraniteľné miesto diagnostikované, náš tím IT odborníkov navrhne efektívne riešenie, aby sme zabezpečili, že vaše podnikanie je chránené pred bezpečnostnými hrozbami.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník