Konzultácie a projekty v oblasti IT

Služby

Implementácia nových IT technológií je veľmi dôležitý proces zvyšovania konkurencieschopnosti v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí. Vzhľadom na takmer nepreberné množstvo ponúkaných možností je veľmi zložité vybrať optimálne riešenie. Spoločnosť SOFOS, a. s. ponúka odbornú konzultačnú pomoc a priame projektové riadenie technologických zmien.

Virtualizácia

SOFOS, a. s. môže pomôcť vašej organizácii zaviesť rôzne virtualizačné IT riešenia, ktoré, keď sú optimálne navrhnuté a realizované, znižujú závislosť spoločnosti na vlastných drahých hardvérových riešeniach. Vedie to jednak ku zníženiu nákladov za kúpu hardvéru, ale aj bežných nákladov na administráciu systémov.

Computer and Software Upgrades

Spoločnosť SOFOS, a. s. je spôsobilá zvládnuť všetky potreby spojené s migráciou a upgrade hardvéru, ako je napr. zavedenie nového e-mailového serveru, alebo upgrade všetkých notebookov na novšiu verziu systému Windows. Naše skúsenosti a partnerstvá s dodávateľmi nám dávajú možnosť obstarať optimálne riešenie za  optimálnu cenu.

Data Migration and Relocation

Keď sa potrebuje vaša firma presťahovať do väčšej budovy, vieme poskytnúť fyzický úložný priestor pre servery a počítače, alebo presunúť dáta „offsite“ z jedného dátového centra do druhého. Môžeme vašej spoločnosti navrhnúť novú infraštruktúru na uloženie informačných systémov a uspokojiť všetky potreby migrácie. Vieme zvládnuť premiestnenie tak, aby sme zabezpečili, že vaša spoločnosť bude mať minimálne systémové prestoje.

Enterprise Architecture

SOFOS, a. s.  poskytuje strategickú hodnotu organizáciám v procese posilňovania ich podnikovej architektúry. Naším cieľom je navrhnúť a realizovať Enterprise Architecture optimálne, zmysluplne, hodnotne a aplikovateľne v špecifickom kontexte organizácie nášho klienta a s ohľadom na životné prostredie. Naše služby umožňujú našim klientom získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom IT. Poskytujeme strategickú hodnotu organizáciám, a tak im umožňujeme dynamicky reagovať na zmeny a držať krok s aktuálnymi trendmi na trhu. Naše rozsiahle IT skúsenosti nám umožňujú odporúčať vyvážený prístup k problémom, ktoré sa objavujú, navrhovať rozumné kompromisy medzi výkonnosťou a škálovateľnosťou.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník