Priemyselná komunikácia

IPC automatizácia

S priemyselnou komunikáciou alebo s komunikáciou v priemyselných sieťach sa, aj keď nepriamo, stretávame v našom každodennom živote. Či je to napríklad distribúcia elektrickej energie, plynu, vody alebo riadenie a monitoring kritických aplikácií. Každý výpadok, resp. oneskorenie v týchto sieťach môže mať nepriaznivé, možno až katastrofálne následky a preto sa na priemyselné siete kladú oveľa vyššie nároky, ako na bežné siete.

 

Hlavnými požiadavkami sú:

  • zachovanie a čo najrýchlejšie obnovenie komunikácie v sieti pri prerušení hlavnej komunikačnej cesty
  • monitoring a manažment priemyselných sietí
  • rýchla detekcia kritického stavu alebo poruchy
  • optimálny výkon sietí (QoS)
  • spoľahlivá komunikácia v rôznych prostrediach (výbušné prostrednie, otrasy, nízke / vysoké teploty, …)
  • zaistenie bezpečnosti komunikácie

Výrobcovia komponentov pre priemyselné siete navrhujú a vyvíjajú svoje zariadenia tak, aby boli nielen splnené tieto požiadavky, ale aby aj konfigurácia jednotlivých zariadení bola čo najjednoduchšia a efektívna. Dôležitým faktorom je kvalita a odolnosť voči rušivým vplyvom z okolia. Preto sú prvky, ktoré majú byť súčasťou priemyselných sietí, podrobené náročným testom a spĺňajú príslušné normy (ATEX, IEC, …).

Topológia priemyselných sietí môže byť rôznorodá a preto aj ponúkané portfólio produktov je široké. Od jednoduchých alebo špeciálnych prevodníkov protokolov a nemanažovateľných switchov cez routery, brány, access pointy až po modulárne systémy, zariadenia do špeciálnych aplikácii (energetika, dopravné systémy, …), komponenty chrbtice priemyselných sietí.

Spoločnosť SOFOS a. s., kladie dôraz na výber a spoluprácu s výrobcami, ktorí sú dlhodobo etablovaní na trhu v priemyselnej oblasti. Našou snahou je poskytnúť zákazníkom spoľahlivé a cenovo prijateľné produkty pre priemyselnú komunikáciu.

V rámci tejto kategórie vám ponúkame produkty od našich partnerov Moxa a Advantech.

Produkty patriace do kategórie Priemyselná komunikácia nájdete v našom katalógu produktov.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník