Meranie a zber dát

IPC automatizácia

Riadiace, dohľadové resp. monitorovacie systémy v priemysle potrebujú pre svoju optimálnu činnosť aktuálne a presné údaje. Pri chýbajúcich alebo neaktuálnych dátach môže mať toto katastrofálny dopad na celý proces a môže to spôsobiť veľké škody. Preto sa v priemysle venuje patričná pozornosť meraniu a zberu dát.

Nie je to teda len o získaní hodnôt zo senzorov, meračov, teplomerov a pod., ale aj o spôsobe, akým sa tieto údaje dostanú k nadradenému systému. Výrobcovia neustále reagujú na požiadavky trhu a snažia sa svojim zákazníkom zefektívniť a optimalizovať komponenty na zber dát. Taktiež poskytujú k jednotlivým produktom knižnice pre programátorov na implementáciu do SCADA systémov.

Zariadenia sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné použiť aj v náročných podmienkach, napr. pri teplotách -40 až 75°C, aby dokázali zbierať údaje z ťažko prístupných miest (stožiare, odľahlé objekty, …) a aby bola optimalizovaná komunikácia v sieti (aktívne zasielanie údajov na základe zmeny). Taktiež sa kladie dôraz na „bezpečný stav“ pri výpadku a dodávke napájania alebo prerušení komunikačnej cesty s nadradeným systémom.

SOFOS, a. s. je dlhodobým a jediným oficiálnym dodávateľom produktov MOXA a Advantech pre Slovenskú republiku. Našim cieľom je ponúknuť spoľahlivé produkty pre meranie a zber dát vzhľadom na konkrétnu aplikáciu.

V našom portfóliu nájdete aj nasledovné produkty:

  • Meracie karty
  • Aktívne I/ O servery
  • Modulárne systémy
  • Moduly pre zber dát cez rôzne rozhrania

Spoločnosť SOFOS, a. s. vám ponúka v rámci tejto kategórie produkty od nášho partnera Moxa.

Produkty patriace do kategórie Meranie a zber dát nájdete v našom katalógu produktov.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník