Cloudové služby

Služby

Cloudové služby sú jedným z hlavných posunov v posledných rokoch v IT odvetví. Spoločnosti zistili, že hlavnou vlastnosťou sú flexibilita a škálovatelnosť. Cloudové technológie umožňujú prevádzkovať výkonné aplikácie, riešiť požiadavky na mobilitu, ako je napr. zdieľanie súborov, alebo prevádzkovanie „homeoffice“ pracoviska. Naše cloudové služby umožňujú organizáciám presunúť svoje výpočtové  záťaže do bezpečného cloudového prostredia, kde sa môžu ľahko škálovať. Takýmto prístupom spoločnosť platí iba za to, čo aktuálne potrebuje a vtedy, keď to potrebuje. Naši klienti môžu mať aplikácie na našich cloudových serveroch a mať ich k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek, keď to potrebujú. Nemusia budovať a udržiavať vlastnú infraštruktúru.

Backup and Recovery

Naše cloudové technológie spĺňajú požiadavky priemyslových štandardov bezpečnosti a dostupnosti, čo znamená, že vaše dáta a aplikácie sú umiestnené v chránenom prostredí, pravidelne zálohované a sú k dispozícii nepretržite.

Cloud Infrastructure

Naše cloudové servery a dátové centrum splnili najprísnejšie normy pre bezpečnosť, dostupnosť, integritu a dôvernosť. To nám umožňuje udržať vaše dáta v bezpečí, v súlade s aktuálne platnými predpismi v tejto oblasti. Certifikáty sú k dispozícii v sídle našej spoločnosti a prostredníctvom chráneného prístupu cez Internet.

Business Continuity

Požiare, záplavy a prírodné katastrofy sú nepredvídateľné, ale to neznamená, že vaša spoločnosť musí byť nepripravená. V prípade akejkoľvek katastrofy sú vaše dáta dostupné kdekoľvek a kedykoľvek vďaka ich umiestneniu na SOFOS Cloude.

Cloud-Hosted Solutions

SOFOS Cloud môže hosťovať vaše e-mailové a softwarové riešenia v našom bezpečnom prostredí cloudu. Takýmto prístupom sú ľahko dostupné príslušnému schválenému počtu užívateľov prostredníctvom Internetu. Aj táto služba môže významne znížiť vaše náklady a zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník