Videokonferencie

Komunikujte s vašimi partnermi

Videokonferenčné systémy

V dnešnej dobe, keď sme všetci stále viac vyťažení pracovnými aj rodinnými povinnosťami, už nechceme strácať nadmerne veľa času častými a zbytočnými pracovnými cestami za účelom obchodných stretnutí a porád. Moderné videokonferenčné systémy umožňujú spoluprácu ľudí na diaľku kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Podstatne znižujú náklady a riziká spojené so služobnými cestami. Umožňujú častejší osobný kontakt s partnermi, zákazníkmi a kolegami. Zefektívňujú komunikáciu v rôznych odvetviach, či už je to predaj a vývoj produktov, v zdravotníctve komunikácia medzi lekárom a pacientom, rozširujú možnosti v oblasti vzdelávania. Vytvárajú možnosti pre zmenu a zefektívnenie procesov organizácie.

Požívanie moderných video konferenčných systémov prináša so sebou zásadnú časť prirodzenej medziľudskej komunikácie, ktorá u iných komunikačných nástrojov ako sú – telefón, chat, email, sms – celkom chýba.

Čo tvorí prirodzenú medziľudskú komunikáciu a ktoré jej zložky poskytuje iba používanie videokonferencii?

  • 55% správanie – reč tela
  • 38% hlas a jeho intonácia
  • Iba 7% je slovný prejav
  • Viac ako 80% medziľudskej komunikácie je teda neverbálneho charakteru !

SOFOS, a. s. si je toho vedomý a má pre vás vždy tu najlepšiu ponuku z portfólia produktov lídra v oblasti video konferenčných systémov spoločnosti Polycom.

Videokonferencia je zvukové a obrazové spojenie dvoch či viacerých strán, ktoré umožňuje interaktívne zdieľanie prezentovaných dát. Videokonferenčný systém obsahuje videokonferenčnú jednotku so špeciálnou kamerou, rozhranie pre pripojenie ďalších signálových vstupov a pripojenie na komunikačné kanály. Cieľom videokonferencie nie je len preniesť obraz a zvuk rečníka, ale stále častejšie i obraz z ďalších kamier, videozáznam, prezentáciu z počítača alebo obrázky z dokumentovej kamery. Videokonferenčná zostava je tak súčasťou celého prezentačného reťazca.

Audiokonferenčné systémy

Polycom je popredným výrobcom terminálov pre IP telefóniu s dôrazom na plnú podporu komunikačných štandardov. Polycom spolupracuje so všetkými významnými výrobcami telefónnych ústrední a preto produkty rady IP Polycom umožňujú slobodu pri voľbe komunikačného systému. IP telefóny Polycom poskytujú nielen všetky dostupné dôležité funkcie, ale najmä to, čo je pre telefonovanie najpodstatnejšie – kvalitný zvuk bez šumov zabezpečený patentovanou technológiou Polycom Acoustic Clarity a reálny zvuk bez skreslenia s technológiou HD voice.

 

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník