Náhľadové monitory

Špeciálne monitory

Najťažším rozhodnutím pri výbere správnej pracovnej stanice pre PACS alebo web PACS pracovisko v oblastiach, ktoré nepatria do rádiológie, ako sú napr. ortopédia, je typ LCD monitora. V niektorých oblastiach sa od týchto LCD monitorov vyžaduje, aby diagnózy boli určené rýchlo a presne, v iných sa LCD monitory naopak používajú pre zobrazenie stálych a málo sa meniacich snímok. Prispôsobiť váš IT rozpočet pre LCD monitory bez kompromisu znižovania kvality zobrazovania bolo doteraz nemožné.
Na základe zvyšujúceho sa dopytu lekárskych pracovísk po kvalitných náhľadových LCD monitoroch boli vyvinuté klinické náhľadové LCD monitory vhodné pre univerzálne použitie v oblasti bezfilmovej nemocnice. Používajú sa všade tam, kde lekári potrebujú popri bežnej kancelárskej práci na LCD monitore zároveň zobrazovať a prehliadať klinické dokumenty a DICOM obrázky.

Požiadavky pre výber vhodného klinického náhľadového monitora

Zobrazenie sa líši v závislosti od tónov čiernobielej škály.

Štandardné LCD monitory pre každodenné použitie majú takú charakteristiku čiernobielych tónov, ktorá sa môže odlišovať dokonca aj pri rovnakých modeloch. V medicínskom prostredí musia byť snímky zobrazované podľa určitých štandardov správne a nemenne. Štandard pre digitálne zobrazovanie a komunikáciu v medicíne, časť 14 (Digital Imaging and Communications in Medicine, part 14, ďalej len DICOM) presne špecifikuje funkcionalitu čiernobielej charakteristiky, ktorá sa používa na kalibráciu čiernobielej škály na LCD monitoroch slúžiacich pre zobrazovanie snímok v zdravotníctve.

LCD monitory pre klinické zobrazovanie snímok s kalibráciou podľa DICOM štandardu

Medicínske snímky je v dnešnej dobe možné zobrazovať spolu s aplikáciami poskytujúcimi informácie o pacientovi. Pre nemocnice by však bolo veľmi nákladné zabezpečovať kalibrovanie všetkých monitorov v rámci celej nemocnice tak, aby vyhovovali norme DICOM 14.

V našom riešení sa pomocou priloženého softvéru RadiCS LE samočinne spustí samo-diagnostická funkcia využívajúca vstavaný päticový senzor, ktorá periodicky kontroluje jas monitorov FlexScan MX-série.

Ak senzor vyhodnotí odchýlku od požadovaného jasu, aktivuje sa samokalibračná funkcia, ktorá vykoná zjednodušenú kalibráciu podľa DICOM 14 štandardu a ktorá správne upraví tóny, jas a koordináty farieb LCD monitora.

LCD monitory série MX ponúkajú režimy vyhovujúce norme DICOM 14

Precíznejšia kalibrácia vďaka UX1 senzoru

Použitím UX1 senzora (predáva sa samostatne) spolu s RadiCS LE softvérom je možné dosiahnuť ešte precíznejšiu kalibráciu podľa DICOM 14. Platí len pre FlexScan MX – sériu LCD monitorov. 

Ovládanie kvality zobrazenia a súlad so štandardmi.

Nástroje pre ovládanie kvality RadiCS UX1 (predávané samostane) umožňujú vykonávať základnú kontrolu kvality zobrazovania nevyhnutnú pre medicínske LCD monitory a navyše upravujú fluktuácie kvality zobrazenia pomocou vysoko-výkonnej kalibrácie podľa DICOM štandardu 14. Platí pre FlexScan MX – série LCD monitorov.

 

Spoločnosť SOFOS, a. s. vám aktuálne ponúka nasledujúce nahľadové monitory od spoločnosti EIZO.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník