IT infraštruktúra

Technologické zázemie

IT infraštruktúra zahŕňa hardwér, softwér, sieťové zdroje a služby potrebné na existenciu, prevádzku a riadenie podnikových IT prostredí. IT infraštruktúra je stále zložitejšia.

Dnešná moderná IT infraštruktúra sa skladá nielen z „on-premises“ systému, ale zo stále sa rozrastajúcej SaaS aplikácie, z ktorej sú viaceré umiestnené v Cloud-e. Aby bolo možné riadiť a zaistiť bezpečnosť dát pre tento zložitý ekosystém, musí sa modelovanie podnikovej IT infraštruktúry vyvíjať.

V súčasnosti, keď zákazníci preferujú prístup k podnikovým aplikáciám odkiaľkoľvek a z najrôznejších zariadení, musí sa vyvíjať riešenie k uspokojeniu takéhoto dopytu. Tradičný model pre riešenie  IT infraštruktúry nemusí zvládnuť túto úlohu.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník