Monitory pre operačné sály a endoskopiu

Špeciálne monitory

Tým, ako sa rozvíjajú rôzne systémy tvorby obrazov, operačné miestnosti začínajú využívať zobrazovanie obrazov na LCD monitoroch viac ako využívanie tradičných röntgenových snímok. Tieto zábery sa premietajú napr. z endoskopických kamier na C-ARMS a PACS. Pokrokové chirurgické monitory EIZO môžu byť priamo použité na zobrazovanie obrazu pri rozhodovaní s vysokou diagnostickou presnosťou.

Rada EIZO CuratOR spĺňa požiadavky na integráciu do operačných sál, máme na mysli  flexibilitu, prehľadnosť, spoľahlivosť a hygienu.

Integrácia intervenčnej rádiológie a integrovanej operačnej sály do jednej miestnosti si vyžaduje pokrokové, flexibilné a prehľadné vybavenie a kladie na digitálne zobrazovanie a príslušné pracovné postupy extrémne náročné požiadavky.

Pri nasadení riešenia EIZO v monitorovacom pracovisku, budete mať všetky zdroje obrazového signálu pred očami a všetky systémy môžete ovládať z jedného miesta.

Spoločnosť SOFOS, a. s. vám aktuálne ponúka nasledujúce monitory pre operačné sály od spoločnosti EIZO.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník