Nové modely medicínskych grafických kariet EIZO

21. JÚLA 2020           ŠPECIÁLNE MONITORY

Naša spoločnosť SOFOS, a. s. je výhradným dodávateľom medicínskych monitorov EIZO pre Slovenskú republiku a certifikovaným partnerom pre oblasť kalibrácie, diagnostiky a servisu.

Pri diagnostike je rozhodujúce presné, verné a správne zobrazovanie lekárskych snímok. Využitím kombinácie špičkových medicínskych monitorov EIZO a certifikovaných grafických kariet EIZO, dosiahnete výrobcom garantovanú stopercentnú funkčnosť, spoľahlivosť a požadované obrazové výstupy.

Preto považujeme za dôležité predstaviť Vám nové modely medicínskych grafických kariet EIZO:

MED-XN72 – prináša maximálny výkon pre špičkové použitie

MED-XN92 – zaručuje zrýchlenie práce s komplexnými trojrozmernými dátovými záznamami, je optimálna pre 3D segmentáciu

Technická špecifikácia je dostupná tu.

Archív

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontakt